หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
การสลายตัวของผงเพชรสังเคราะห์
- May 08, 2018 -

(1) องค์ประกอบอนุภาคแต่ละชนิดต้องไม่มีอนุภาคขนาดใหญ่กว่าอนุภาคหยาบขนาดสูงสุด

(2) เนื้อหาของอนุภาคหยาบจะต้องไม่เกิน 3%

(3) เนื้อหาปรับ: 3 ~ 6um ขนาดเม็ดละเอียดจะต้องไม่เกิน 8%; 4 ~ 8 ถึง 10 ~ 20 จะต้องไม่เกิน 18% 12 ~ 22 ถึง 35 ~ 54 จะต้องไม่เกิน 28%

(4) เนื้อละเอียดมากที่สุด: เนื้อหาเม็ดเล็กละเอียดที่มีขนาดอนุภาคต่างกันต้องไม่เกิน 2%