หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
การจำแนกความแข็งแรงของเพชรผง
- May 08, 2018 -

การจัดระดับอนุภาคเป็นกระบวนการที่สำคัญมากในกระบวนการผลิตผงเพชร มันเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผงแป้งเพชร ปัจจุบันวิธีการจำแนกรายละเอียดของเพชรผงขนาดเล็กที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือผงที่เกิดจากการตกตะกอนของธรรมชาติและวิธีการแบบแรงเหวี่ยง


วิธีการตั้งถิ่นฐานตามธรรมชาติคือการประยุกต์ใช้กฎหมาย Stokes โดยตรง ตามหลักการที่ว่าขนาดของอนุภาคมีความแตกต่างกันในน้ำขนาดอนุภาคจะแตกต่างกันไปตามขนาดอนุภาคที่แตกต่างกันในน้ำ โดยการควบคุมความสูงของการตั้งถิ่นฐานและเวลาการตกตะกอนขนาดอนุภาคจะได้รับการจัดลำดับ แม้ว่าอุปกรณ์จะทำได้ง่าย แต่การดำเนินงานทำได้ง่ายและมีคุณภาพมีเสถียรภาพวัฏจักรการผลิตนั้นยาวนานและใช้แรงงานได้ยาวนานขึ้น Inefficiency ด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศจำนวนมากได้ศึกษาอุปกรณ์จำแนกอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการควบคุมการแปลงความถี่การตั้งค่าระบบสี่ระบบด้วยการผสมอัตโนมัติปั๊มอัตโนมัติการไหลเวียนของน้ำอัตโนมัติและการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์การออกแบบดิจิตอลทั้งหมดการควบคุมที่ถูกต้อง , การประหยัดพลังงานและการประหยัดไฟฟ้าด้วยประสิทธิภาพสูงที่ไม่เหมือนใครและมีความน่าเชื่อถือสูง เพศและการจัดการที่ดี ประสิทธิภาพของการแยกเป็น 10 ~ 20 ครั้งสูงกว่าการแยกด้วยตนเอง มีข้อดีสิบอย่างเช่นระบบอัตโนมัติที่สูงความเร็วในการจัดเรียงอย่างรวดเร็วความแม่นยำในการแยกชิ้นส่วนที่ถูกต้องไม่มีมลพิษจากสิ่งสกปรกการแทรกแซงไร้กำลังใจเสถียรภาพของคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีการทำซ้ำได้ดีความเข้มแรงงานต่ำของแรงงานค่าใช้จ่ายแรงงานต่ำของธุรกิจและจำนวนที่ใช้แล้วทิ้ง วัสดุ. สอดคล้องกับทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมผงขนาดเล็ก